Členovia klubu

Juraj Pekárek - predseda
Vladimír Trnka- podpredseda
Ľuboš Pavlíček - hospodár
Ľuboš Tulák - predseda revíznej komisie

Riadni členovia:
Mária Trnková
Silvia Eštoková
Marcela Pavlíčková
Michal Smolka
Lenka Čerňanová