Venujte 2% z odvedených daní OTLAKU

Venujte 2% z odvedených daní OTLAKU

Vysokohorský klub OTLAK patrí k subjektom, ktoré môžu prijímať 2% z odvedených daní od fyzických a právnických osôb. Pokiaľ chcete podporiť našu činnosť, môžete nám vaše 2% venovať...Na čo chceme tieto peniaze použiť?

Takto vyzbierané peniaze budú použité na zlepšenie činnosti klubu, a to predovšetkým nákupom materiálu potrebného vo vysokohorskom teréne. Ten sa bude používať pri našich vysokohorských akciách, ktorých sa môže zúčastniť aj široká verejnosť. Tú radi oboznámime s nádherným vysokohorským prostredím...

Ako darovať 2% ?

Postup krokov pre fyzické osoby (zamestnancov), ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 100 Sk.
 3. Vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vyplňte odsek I - údaje o daňovníkovi spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Údaje o prijímateľovi (Vysokohorský klub OTLAK) sú už vyplnené.
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2008 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Do kolónky ROK sa píše 2007
 • 2% z daní môžete poukázať len jednej organizácii
 • Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu


Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 100 Sk pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú:
  Obchodné meno: Vysokohorský klub OTLAK
  Sídlo: 9.mája 1176/76, 024 04 Kysucké Nové Mesto
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 42057809
  SID nevypisujete.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2008 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo (čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby). Staršie tlačivá spred roku 2007 nebudú akceptované.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.


Postup krokov pre právnické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 250 Sk na jedného prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú:
  Obchodné meno: Vysokohorský klub OTLAK
  Sídlo: 9.mája 1176/76, 024 04 Kysucké Nové Mesto
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 42057809
  SID nevypisujete.
 3. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2008 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.


V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na našej klubovej adrese otlak@expedition.sk

Prílohy: